Taiteen edistämiskeskus nimesi vuonna 2013 joulukuun 1. päivän Taiteen edistämispäiväksi, jolloin on lupa käydä keskustelua kaikkien oikeudesta taiteeseen. Taiteen edistämispäivä huipentaa vuosittain Taiken teemavuoden.

Vuonna 2016 Taiken teemavuoden keskiössä on ollut lasten- ja nuortenkulttuuri ja sen aseman vahvistaminen. Teemavuonna Taike on halunnut vahvistaa lasten ja nuorten aitoa ja vaikutuksellista osallisuutta maassamme. Tavoitteena on ollut nostaa lasten- ja nuortenkulttuurin asemaa esille useilla eri yhteistyöfoorumeilla vuoden aikana. Tämän lisäksi teemavuonna on kiinnitetty erityishuomiota lasten- ja nuortenkulttuurin parissa työskenteleviin ammattitaiteilijoihin ja edistää heidän asemaansa ja arvostustaan.

Lue lisää #taideonlasten-teemavuodesta Taike.fi:stä.

Tiedote: Lapset ja nuoret tekevät katutaidetta 1. joulukuuta 2016
Pressmeddelanden: Barn och unga gör gatukonst i hela Finland den 1 december

Aikaisemmat Taiken teemavuodet ja Taiteen edistämispäivät: